Június 13., csütörtök
Példaképek
„Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja… tette.” (2Krónika 26:4)

Gyermekként felnézünk másokra, és sokakat tisztelünk. Lehet az egy családtagunk, egy tanár vagy egy ifjúsági vezető. Olyanok akarunk lenni, mint ők, és tisztelettel fordulunk feléjük. Ezek az emberek követendő példát állítanak elénk, és megmutatják a különbséget jó és rossz között. Akár arra is példaként szolgálhatnak, hogyan éljünk  Isten jelenlétében, és hogyan járjunk az Ő útján. Timóteus hitét az édesanyja és nagymamája nagymértékben meghatározta. Pál azt írja: „Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan.” (2Timóteus 1:5). Lóisz és Euniké erős hitének példája ösztönzőleg hatott Timóteusra, aki Isten üzenetét hirdette mások számára. Az Ószövetségben Uzzijjá apja, Amacjá példáját követte. A Biblia azt írja róla: „Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja… tette” (2Krónika 26:4). Még felnőttként is szükségünk van példaképekre.. Szükségünk van azokra, akik biztatnak hitünkben. Emberekre, akik mentoraink lehetnek. Nekünk magunknak is jó példával kell szolgálnunk mások felé! Mentorálhatunk nálunk fiatalabbakat. De  egyszerűen azzal is jó példát mutatunk másoknak, ha krisztusi életet élünk. A Biblia ezt írja: „Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. (Kolosse 3:16). Ha eszerint élünk, mindenkinek nagyszerű példát mutatunk. 

és most?

Neked ki a példaképed? Ha teheted,  még ma fejezd ki felé  a köszönetedet!

Lelki táplálék Isten igéjéből