Október 15., hétfő
Öltsd fel az új embert!
„Öltsétek fel az új embert!” (Efezus 4:24)

Ha engedjük, hogy helytelen gondolatok férkőzzenek az elménkbe, eljuthatunk addig, hogy ki-mondjuk: „Ugyan, mit árthat ez a gondolat?”. Igazság szerint nagyon sokat. A Biblia azt mondja: „vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott (…) öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben terem-tetett. (…) Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. (…) Ha haragusztok is, ne vét-kezzetek: a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre. (…) És ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét. (…) Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden go-noszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymás-nak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban” (Efezus 4:22-32). Lehet, hogy nem akarjuk elismerni: még viselünk „régi” ruhadarabokat (hozzáállást, múltat, szokást), de igazság szerint amíg „le nem vesszük” őket, addig nem tudjuk felvenni az új, krisztusi ruhát. Talán eltart egy ideig, amíg teljesen magunk mögött hagyjuk a régi gondolkodásmódunkat, de már most is elutasíthatjuk a rossz gondolatokat és helyettük figyelhetünk arra, ahogy Isten munkálja bennünk a krisztusi termé-szetet.  

és most?

Olvasd el lassan az Efezus 4:22-32-t! Van az ó emberednek olyan része, amihez még mindig ragasz-kodsz? Kérd Isten segítségét, hogy töltse ki azokat a területeket Krisztus természetével! 

Lelki táplálék Isten igéjéből