Október 23., vasárnap
Mi ez a tizedadás dolog? (2)
„… és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom.” (1Mózes 28:22)

Egy másik ószövetségi igeszakasz, ami említi a tizedadást, az 1Mózes 28. Kezdjük ott, hogy Jákób nem semmi alak volt. Hazugsággal és csalással szerezte meg a bátyjának járó elsőszülöttségi áldást. De aztán találkozott Istennel, és más emberként távozott. Ekkor mondta azt Istennek: „bármit adsz nekem, a tizedét neked adom” (1Mózes 28:22). Ez is, mint ahogy Ábrahám esete, még a sínai törvényadás előtt történt, Jákóbot tehát semmi sem kötelezte erre. Ebből tanulhatjuk meg a tizedadás következő leckéjét: a szeretetet.
Szerintünk a szeretet és az adakozás összefügg egymással. A Bibliában is ez áll. Lapozd csak fel a János 3:16-ot (vagy mondd el fejből, hiszen már kiskorodban megtanították kívülről): „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Valószínűleg mindannyian ezerszer hallottuk már, de észrevetted már ezt: „úgy szerette… adta…” Isten lát minket, szeret minket, annyira szeret, hogy odaadja önmagát. Ha szeretünk valakit, valamit, vagy egy helyet, az nyitottságot teremt bennünk, sőt néha elszánt segíteni akarást. Ez indít minket arra, hogy adjunk.

és most?

Ki az a személy, helyzet vagy hely, aki vagy ami együttérzésre indít? Legyen ez motiváció számodra az adakozásra, bármilyen módon teheted is. Még ma tégy valami nagylelkű dolgot azért a személyért/helyzetért/helyért, valamit, ami számít. Kezdd szeretettel, majd fogj hozzá a cselekvéshez!

Lelki táplálék Isten igéjéből