Augusztus 10., péntek
Isten hatalmas! (5)
„A föld szétmállik, mint a ruha” (Ézsaiás 51:6)

Olvasd el az Ézsaiás 51:6-ot: „Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhullnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg.” Vess egy pillantást arra, ami körülvesz téged! A dolgok, melyek most szilárdnak és kézzel foghatónak látszanak, egy napon majd semmivé lesznek. De Isten szabadításának ajándékát – ha elfogadjuk – semmi és senki nem veheti el tőlünk. Ha tettünk is olyan dolgokat, amelyeket szégyellünk, vagy a múltban elutasítottuk Istent, ő nem vonja vissza a szabadításra vonatkozó ajánlatát. Ránk vár, és arra vágyik, hogy mindnyájan elfogadjuk, és olyan életet éljünk, amelynek a középpontjában Ő áll. Ha így teszünk, Isten megígéri, hogy bár el kell szenvednünk a halált egy nap, de az örökkévalóságban Vele leszünk. Irántunk való szeretete nem változik, nem múlik el. A zsoltáros ezt írta: „Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz, éveidnek soha sincs vége” (Zsoltárok 102:26-28). Ha a reménységedet anyagi dolgokba helyezed, csalódni fogsz. Vesd inkább a bizalmadat Istenbe, aki nem változik és soha hagy el!

és most?

Szánj néhány percet arra, hogy körülnézz a téged körülvevő világban! Miközben ezt teszed, adj hálát Istennek azért, hogy Ő nem változik, és kérd, hogy segítsen neked megbízni Benne teljesen!

Lelki táplálék Isten igéjéből