Május 16., csütörtök
Fogadd örömmel a próbát! (1)
„Isten próbára tette Ábrahámot.” 1Mózes 22:1

A Bibliában ez áll: „Isten próbára tette Ábrahámot… és ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked! Ábrahám fölkelt reggel… Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki” (1Mózes 22:1-3). Ha  Isten próbára tesz minket, gyakran azt kérdezzük: miért? A válasz pedig az, hogy bizonyítsa, Ő  hűséges hozzánk, és mi is bizonyíthassuk, hogy hűségesek vagyunk Hozzá. Emellett azért is, hogy  növekedjünk. Próbák nélkül nem válhatunk lelkileg éretté. Ezek  az időszakok megmutatják,  kibe fektettük a bizalmunkat, és mennyire tudunk bízni. Emlékeztetnek arra, mekkora szükségünk van Istenre. Azon a napon a próbában  Ábrahám bizonyította, hogy senkit nem szeret jobban Istennél. Azon a napon mutatkozott be Isten Ábrahámnak úgy, mint „Yahweh Jire”, ami annyit jelent: „az Úr gondoskodik”. Isten minket is próbára tesz , hogy megbizonyosodjon  az identitásunkról  és a Belé vetett hitünkről. .  Ő legyen a legfontosabb az életünkben, de más dolgok könnyen útját állhatják ennek. Elvonhatják a figyelmünket élvezetek, más emberek, akár még az  Istennek végzett szolgálatunk is. Nem kell attól félnünk, hogy Isten megfoszt  a számunkra fontos dolgoktól, de időnként emlékeztetni kell magunkat arra, hogy Isten legyen a legfontosabb  az életünkben. Ő örömmel áld meg minket ajándékaival. A Biblia ezt mondja: „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről… száll alá” (Jakab 1:17). Az ajándék azonban nem lehet fontosabb, mint az Ajándékozó. A próbatétel nem mindig örömteli, de szükséges dolog. Fogadd hát örömmel a próbákat! 

és most?

Gondolkodj el azon, miben találod meg az önazonosságodat  és a biztonságodat! Van valami az életedben, ami elfoglalta Isten helyét, és fontosabbá vált  Nála?

Lelki táplálék Isten igéjéből