Január 12., szombat
Megbélyegző vagy befogadó?
„Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint” (2Korinthus 5:16)

Megcímkézzük az embereket. Mindannyian tettünk már ilyet. Talán a személyiség, a megjelenés, a képességek, a nemzetiség vagy valami más miatt. Szeretjük jól körülhatárolható kategóriába sorolni az embereket. De a címkézés nem egységhez, hanem széthúzáshoz vezet. Kirekesztéshez, nem pedig befogadáshoz. Előítéletekhez, nem pedig szeretethez. Különválik az „ők” és a „mi”. Ez határozottan nem az az üzenet, amit Jézus hozott ebbe a világba. Ő az egység, a befogadás és a szeretet példáját mutatta, és minket is erre hív. Amikor Jézus a samáriai asszonnyal találkozott a kútnál, elutasította azokat a megbélyegzéseket  és sztereotípiákat, amelyeket a társadalom ráaggatott. János evangéliumának 4. fejezetéből láthatjuk, hogyan történt a találkozás. Jézus vizet kért a nőtől, mire az így felelt: „Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok?” (9. vers). A zsidók és a samáriaiak nem léptek kapcsolatba egymással, ez a nő pogány volt és ötször is elvált. Tehát az, hogy Jézus szóba állt vele,  meghökkentő volt. . De Ő a társadalom által ráaggatott címkék mögé nézett. Ezért, ha azt látjuk, hogy valakit megbélyegeznek vagy kirekesztenek, kövessük az Ő példáját és legyünk befogadóak, szeretetteljesek! Magunkat sem szabad címkéznünk! A címkék nem csak megosztanak, de abban is gátolhatnak, hogy Istennek tetsző módon éljünk. Ha azt mondják valakinek, hogy nem elég jó, csúnya, egy romhalmaz – akkor egy idő után el is hiszi, és úgy kezd el viselkedni, mintha a címke igaz lenne, és nem Isten vélekedése  szerint építi fel az identitását. Nehéz megtörni ezeket a címkéket, ezért vigyázz, hogy beszélsz másokról! Dolgozz az egységért, a befogadásért, a szeretetért! Cselekedj úgy, ahogyan Jézus is cselekedett! 

és most?

Ismersz olyan embert, aki mindig a társaság peremére szorul? Tegyél erőfeszítést azért, hogy ezen a héten bevond őt a társaságba, töltsetek időt együtt!

Lelki táplálék Isten igéjéből