Október 11., csütörtök
Változtass a gondolkodásodon!
„Ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4:8)

Amikor keresztyénekké válunk, elfogadjuk Isten kegyelmi ajándékát, és Ő elkezdi Krisztus képére formálni a természetünket. Ez egy élethosszig tartó folyamat – nem válunk egyetlen éjszaka alatt krisztusivá. Viszont folyamatos erőfeszítéseket kell tennünk, hogy találkozhassunk Istennel és vál-tozások történjenek az életünkben. Ezekhez a nagy változásokhoz először a gondolkodásunkon kell változtatni. Ez egyáltalán nem egyszerű, különösen, ha egész életünkben másképp gondolkodtunk. Ahhoz, hogy megváltozzon a gondolkodásmódunk, új elveket kell elfogadnunk és új elhatározáso-kat kell magunkévá tenni, de teljesen megéri az erőfeszítéseket. A teljesítményt az határozza meg, hogy milyen hajtóerővel dolgozunk. Képzeld el, hogy van egy versenylovad! Ha csak olcsó, rossz minőségű takarmánnyal eteted, nem várhatod el, hogy versenyeket nyerjen. Ugyanez igaz az el-médre is. A legjobb dolgokkal kell táplálnod. Az, amit beviszel az elmédbe, folyamatosan formálja, irányítja azt és a végén visszatükröződik abban, amit teszel és aki vagy. Az elménk mindent, amit csak lát, magába szív és visszatükröz. Az események, melyeken részt veszünk, a kapcsolatok, me-lyeket építünk, az írások, amiket olvasunk (vagy amiket nem), a zenék, amit hallgatunk, a képek, melyeket látunk, a beszélgetések, melyeknek részesei vagyunk és a gondolataink mind-mind for-málják az elménket, esetenként a jellemünket és a jövőnket. A Biblia ezt mondja: „ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes” (Róma 12:2). 

és most?

Ezen héten minden reggel olvasd el a Filippi 4:8-t és a Róma 12:2-t, majd kérd Istent, hogy olyan dolgokkal töltse be az elmédet, ami „nemes és dicséretes”! 

Lelki táplálék Isten igéjéből