Június 19., hétfő
Hogyan tekintesz másokra?
„Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban.” (2Timóteus 4:11)

Amikor János Márk úgy döntött, hogy szabadságot vesz ki a szolgálatból, hogy meglátogassa családját, ezt Pál nem fogadta túl jól. Később, amikor Barnabás javasolta, hogy magukkal vigyék János Márkot a következő missziói útjukra, Pál kirobbant! „Emiatt meghasonlás támadt köztük, és ezért különváltak egymástól: Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Pál pedig Szilászt választotta társul.” (ApCsel 15:38–40). A történetnek azonban nem itt van vége. Később az idősebb és bölcsebb Pál megtanulta, hogy határozottságához kegyelmet is adjon, ezért azt írja: „Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott… Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban” (2Timóteus 4:10–11). Fontos tanulság van ebben: 1) Mindig adj második esélyt az embereknek! Végtére is ezt teszi Isten is veled. Néha a kegyelem gyakorlása sebezhetővé tesz, és csalódásnak teszed ki magad vele, de ha Krisztushoz hasonlóvá akarsz válni, vállalnod kell ezt a kockázatot. 2) Ne mérj másokat a saját mércédhez és céljaidhoz! Ők bizonyára valami másra kaptak elhívást, mint te. Vagy ha hasonló megbízatást kaptak is, más módon kell azt elvégezniük. Saját preferenciáid ne legyenek annak feltételei, hogy szeress és elfogadj másokat, vagy hajlandó légy együtt dolgozni velük. 3) Ha a jót keresed a másik emberben, általában meg is találod. A Biblia azt mondja: „kincsünk pedig cserépedényekben van” (2Korinthus 4:7). Ha jó tulajdonságokat keresel valakiben, túl kell látnod a kevésbé vonzó tulajdonságokon, hogy megláthasd azokat. Ne hagyd, hogy az „agyagedény repedezettsége” kisebb értékűnek láttassa veled a kincset, vagy, hogy a gyarlóságok miatt lemondj a kereséséről. Az emberek, ha ösztönzést kapnak, általában felnőnek az elvárásokhoz.

és most?

Ha ma egy nehéz emberrel beszélgetsz, magadban kérd Istent, hogy mutasson rá a benne rejlő kincsre. Engedd, hogy Isten válasza megváltoztassa az adott személyhez való hozzáállásodat. (Ha akarod, el is mondhatod neki, mitől változtál meg.)

Lelki táplálék Isten igéjéből